Akciók elsőkézbőlKiemelt partnerek

Masszázs Budapesten,Masszőr Újpesten,Demeter masszázs

Települések

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

A település első említése 1231-ből származik Golombuk néven. 1238-ban még Somogy megyéhez, majd 1331-ben már Zala megyéhez tartozik. Fontos hadiút mellett feküdt a község, ezt egy 1420-ból származó oklevél említi. Az   »

A község területén jelentős régészeti lelőhelyeket tártak fel. Neolitikus leleteket, rézkori temető nyomait, bronzkori település maradványait, urnatemetőt és szarmata halomsírokat találtak.

A honfoglalást követően az Ákos nemzetség telepedett meg a területen, aminek   »

Gárdony és a szomszédos Agárd területén már a bronzkortól kezdve találni leleteket, azonban komolyabb település – eltekintve az országos jelentőségű dinnyési vaskori leletek által feltételezettől – nem volt a környéken, mivel   »

Területén hosszú ideig erdőség volt. Erre vonultak az 1051-es német támadás csapatai. Gerse első okleveles említése 1272-ből, Karátföldé 1313-ból való. Mindkettő irtásfalu. Az egymással szemben álló főúri pártok fegyveres harca közben   »

Kezdetek
Göd ősidők óta lakott helynek számít. Számos őskori régészeti emlék maradt fent, tártak fel a település területén. Újkőkori, majd réz-és bronzkori emberek telepedtek le, szarmaták települést alapítottak. A római uralomból   »

Gödöllőt 1349-ben említik először I. Lajos egy adománylevelében. A település neve Gudulleu, Gudullur, Gödöle, Gedellő alakban fordul elő a korai oklevelekben, 1868-ban nyerte el hivatalosan a Gödöllő elnevezést. A török hódoltság   »

1241-ben IV. Béla király a báró Cseszneky család ősének, Bána nembéli Mihály főlovászmesternek adományozta a gönyűi udvarnokok földjét, melyre azonban a pannonhalmi apátság is igényt támasztott.
Az 1400-as években a Héderváry család   »

Az Árpád-kori település Gordisa (Geredistye, Gradistye, Hídvég) nevét az oklevelek 1251-ben említették először Gradustan, Gradistannéven.

1256-ban Gradiscam, 1296-ban Gueredystha ("preludem ...vacuam habitatoribusque destitutam ab antiquo in uno loco ultra Drawam iuxta Karasu   »

A község nevének első említése 1237-ből ered Gosztolya néven. A 15. századig a Bánffyakhoz tartozott, majd 1413-ban Gosztholaként bukkan fel a szécsiszigeti várbirtok részeként. A 18. és 19. században előbb a   »

Gyál város területe már a XIII. század végén lakott volt, erről egy 1293. augusztus 21-én kelt okirat is tanúskodik. III. Endre király döntése alapján ekkor került az okmányra a helység neve,   »

A települést 1380-ban említi először hivatalos irat, Gykynes alakban. Tulajdonosai egymást váltó birtokos családok voltak. 1600-ban török kézre került. Visszafoglalása után 1677-ben Széchenyi György kalocsai érseké lett. Az 1945-öt megelőző 110   »

Gyenesdiás területén a legkorábbi leletek az újkőkorból valók. Az 1. századtól fontos római szálláshellyé vált, majd avarok költöztek ide. Az itt megtalált középavar sír volt az első ilyen régészeti lelet az   »

A település 1981-ben jött létre Endrőd és Gyoma települések egyesülésével. A városi rangot 1989-ben kapta meg.

 Gyoma
Gyoma nevét 1332-ben említették először az oklevelek Gama néven.

1332-ben Gyoma papja a pápai tizedjegyzék szerint   »

A város területe az őskortól kezdve lakott, ennek bizonyítéka a réz-, és bronzkori leletek. A településre vonatkozó első írásos adat 1274-ből származik.

A középkorban virágzó település a török hódoltság nyomán csaknem lakatlanná   »

Honfoglaláskori településként ismert, és a 11. század végére már virágzó gazdasági élet alakult ki. Károly Róbert király 1334-ben várossá nyilvánította Gyöngyöst, elsősorban az észak, észak-keleti irányba kibontakozó borkereskedelemnek köszönhetően. A 15.   »

Terra Halaz néven említi először a település nevét írásban 1267-ben egy oklevél. 1302-ben már Halászi a neve. A török hódoltság végére a település elnéptelenedett, 1687-ben népesül be újra. A Rákóczi szabadságharc   »
Ősi községEz a terület már a magyarok előtt is lakott volt. Vaskori, avar és a honfoglaláskori sírokat is tártak fel. A honfoglalás idején az Aba nemzetségnek jutott a terület.


Az   »
Ősi község a Mátra alján, Gyöngyöstől mintegy 4 km-re található. A Kis-hegy napfényes lankái, az északról átölelő hegykoszorú ideális környezetet biztosít az itt élő emberek számára.

A község neve először a 13.   »
A település első írásos említése 1275-ben történik Tharian Maior és Minor néven. 1451 és 1560 között mezőváros. A török hódoltság idején veszítette el ezt a rangját. Nem néptelenedett el a falu,   »

A térségben történelme során mindig meghatározó szerepe volt. A római korban a provinciát védő castrum (vár) mellé polgárváros is települt. Kr. u. 430 körül hun fennhatóság alá került, majd avarok szállták   »

A település ősidők óta lakott volt, első említését egy vatikáni adólistában találjuk a XIII. századból. Zivataros történelme során a falu többször elpusztult, elnéptelenedett. A török hódoltság után betelepítéssel pótolták a hiányzó   »

A település ősidők óta lakott volt, első említését egy vatikáni adólistában találjuk a XIII. századból. Zivataros történelme során a falu többször elpusztult, elnéptelenedett. A török hódoltság után betelepítéssel pótolták a hiányzó   »

Az első írásos emlékek 13. század) az ide tartozó falvak és hegyek együttesét Barath néven említik. Győrújbarát négy, korábban különálló településből tevődött össze. Ezek története kisebb-nagyobb eltérésekkel hasonlónak mondható. Egyaránt osztoztak   »

Az őskortól Gyulamonostoráig
A vidéken, amelyen később Gyula kialakult, az első emberek az újkőkor idején, i. e. mintegy 5000 évvel jelentek meg. A Fehér-Körös vonala és a magasabb, ármentes területek (mint   »

Ősrégi település, amelyen megtalálhatók minden kornak a nyomai. Első okleveles említése 1180-ban Kesző néven történt, 1522-től szerepel Gyulakeszi néven. 1678-től a herceg Esterházy család volt a település földesura. 1869-ben nagy tragédia   »

Heti gasztronómiai ajánlatunk
Vadászcsárda Zalacsány

Heti szállásajánlatunk
Art Hotel Zalakaros

Aktuális időjárás
Időjárás előrejelzés